Insbosch

Li podem oferir...

Insbosch ofereix als seus clients un gran ventall d’instal·lacions diverses. Instal·lacions elèctriques tant en el sector residencial com en l’industrial, instal·lacions d’aigua, de calefacció, refrigeració, telecomunicacions, de gas i d’energies renovables. L’empresa disposa dels següents carnets oficials acreditats per la Generalitat de Catalunya:

Carnet en instal·lacions d’aigua.
Carnet en instal·lacions elèctriques (categoria Especialista).
Carnet en instal·lacions de gas (categoria IG-B)
Carnet en instal·lacions petrolíferes (categoria IP-1)
Carnet en instal·lacions i manteniments tèrmics en edificis.
Carnet de manipulador i transport de Gasos Fluorats.

A més Insbosch, SL està inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades (REA), complint així els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals.

Serveis

Electricitat Comptem amb un àmpli equip de professionals en instal·lacions i reparacions elèctriques, axió com també en instal·lacions de domòtica.

Aigua i sanitaris Realitzem instal·lacions i reparacions d'aigua en habitatges, santiraris, sistemes de reg automàtic, així com també de contra-incendis.

Gas Àmplia experiència en instal·lacions de gas de tots els tipus, així com també en instal·lacions petrolíferes.
Climatització Fem reparacions i instal·lacions de climatització, tant en calefacció de tot tipus com en refrigeració.
Energies renovables Tenim experiència en instal·lacions d'energies renovables, tant en plaques solars, calderes de biomassa, com també aerotèrmia.
Industrials Empresa que dedica esforços en l'àmbit industrial i de serveis. Tant en manteniment com en instal·lacions d'electricitat i d'aigua en aquests sectors.

 

SERVEI TÈCNIC AUTORITZAT VIESSMANN
Instal·ladors autoritzats per Viessmann tant en la instal·lació de calderes de totes les seves gammes i aerotèrmies, com en revisions i reparacions de qualsevol dels aparells.